representacion compradores

REPRESENTACIÓ DE COMPRADORS

QUANTS HABITATGES ET COMPRARÀS EN TOTA LA TEVA VIDA?
Comprar directe a particular és segur? A PROIM sempre vetllarem pels teus interessos, perquè comprar sigui una experiència el més positiva possible.

Tenir un habitatge és de les coses més importants de la nostra vida. A més, tothom es coneix i sap o creu saber el que vol, pot i necessita comprar.

Però, CLIENT COMPRADOR…

Com pots saber si el preu de l’habitatge que t’agrada és el correcte?

Coneixes amb exactitud la documentació que has d’exigir i comprovar abans de lliurar un senyal i/o signar un contracte de reserva?

Si l’habitatge que compraràs procedeix d’una herència, Saps a quines limitacions pot estar subjecta?

T’imagines comprar un habitatge sense detectar vicis ocults i desperfectes que ni tan sols hagis pogut negociar amb la propietat? Els podries reclamar? En quins terminis?

T’havies plantejat sol·licitar un Informe d’Estat Previ a la Compra?

Saps que assumeixes si compres com a “Cos cert”?

Què faries si després de comprar, apareixen vesses aprovades de la comunitat que desconeixies?

Coneixes les garanties que li pots i has d’exigir al propietari?

Com tenies previst deixar clar que l’habitatge no estigui sotmesa a cap contracte de lloguer, ni a cap règim de protecció que pugui limitar el preu o el seu ús?

Què faries en el cas de veure’t embolicada en una doble venda per part del propietari?

Com sabràs si existeixen litigis que afectin l’habitatge?

Li donaries 10.000€ a un desconegut? I De què coneixes a un propietari? I si… Desapareix amb els teus diners. I si… Li embarguen en aquest període de temps. I si…

representacion compradores
representacion compradores

Aquestes només són algunes de les qüestions que a PROIM t’ajudarem a resoldre perquè la nostra finalitat és que la COMPRA DE L’HABITATGE sempre sigui un procés TRANSPARENT, SEGUR I SATISFACTORI.

I per a això, ens encarregarem de dur a terme un pla personalitzat de cerca que s’iniciarà amb l’estudi de viabilitat financer, que prosseguirà amb la cerca i localització de l’habitatge ideal, amb el seu posterior estudi tècnic, i finalitzarà amb la compra i signatura davant notari.

Sempre posarem tots el nostre coneixements i experiència al teu servei, perquè la COMPRA DEL TEU HABITATGE sigui el més positiva possible.

Tamara Fosalba
tfosalba@proimpv.com