Politica de privacitat

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, li informem que les dades personals aportades seran tractats per TM REAL ESTATE SABADELL 2018 S.L.U.(Responsable del Tractament). La finalitat del tractament de les dades serà el manteniment, desenvolupament, control i execució de la relació contractual que, en el marc de la prestació dels serveis que s’identifiquen en l’objecte del contracte, mantingui amb TM REAL ESTATE SABADELL 2018 S.L.U. Les dades es conservaran mentre duri la relació comercial o mercantil. Una vegada complerta aquesta prestació, les dades de caràcter personal es guardaran, degudament bloquejades, segons el que estableixi la normativa sectorial vigent. No està prevista la cessió de dades a tercers excepte si existeix una obligació legal.

S’informa a l’interessat que té dret a retirar el consentiment per tractar les dades a qualsevol moment i que, si exerceix aquest dret, s’haurà de procedir a la rescissió del contracte en els termes exposats en el mateix lloc que el tractament de dades és imprescindible per a l’execució del contracte. Així mateix podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i els de limitació o oposició al tractament dirigint-se a TM REAL ESTATE SABADELL 2018 S.L.U. amb domicili en c. Narcis Giralt nº 35-39 local esq. 08202 (Sabadell) o enviant un correu electrònic a info@proimpv.com. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).

TM REAL ESTATE SABADELL 2018 S.L.U. es responsabilitza de tenir implantades les mesures de seguretat que corresponguin, en virtut del que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Tot el personal de TM REAL ESTATE SABADELL 2018 S.L.U. tindrà coneixement de la normativa en matèria de protecció de dades, al moment en què procedeixi a tractar la informació propietat del client.

Som partners destacats dels principals portals