10 Passos i claus pel Home Staging

En un article anterior, expliquem quins són els orígens i finalitat d’aquesta tècnica revolucionària, que ha aconseguit optimitzar el procés de venda dels immobles. Quins són els secrets i claus per dur-la a terme amb èxit?

Per aconseguir amb encert el Home Staging, es podrien definir els següents passos:

  1. Buidar espais i desfer-nos de tot el que no serveixi. Aquest pas és fonamental, ja que si volem aconseguir optimitzar al màxim la venda de l’habitatge, no podem oferir ni mostrar coses que manquin d’utilitat o estiguin en mal estat o inservibles. Per tant, el primer pas és fer una bona neteja d’utensilis, mobles i pertinences.
  2. Arreglar desperfectes. Una vegada hem deixat el que anem a utilitzar i el que creiem que va a poder aportar valor al nostre habitatge, hem d’arreglar tots els desperfectes que trobem, ja que la nostra finalitat no és solament causar una bona impressió visual, si no, oferir l’immoble les millors condicions d’habitabilitat possible.
  3. Pintura. En el Home Staging és un dels recursos fonamentals i que, al seu torn, forma part del següent punt ordre i neteja, però que a més, mitjançant pintures en colors clars (el blanc, el fonamental) ens aportarà moltíssima llum. També restaurar i pintar algun dels mobles, ens pot ajudar a actualitzar l’espai sense caure en excessius costos.
  4. Sanejament, ordre i neteja. La neteja és fonamental perquè el possible comprador trobi l’espai en harmonia i en condicions agradables. No podem oblidar que volem propiciar una experiència perceptiva i sensorial favorable, per tant, no solament ens ha de preocupar la vista, aspectes com l’olor juguen també un paper important. Per tant, mantenir la neteja i l’ordre durant tot el procés de venda serà fonamental perquè el possible comprador tingui una bona impressió del seu habitatge.
  5. Llum i il·luminació. Tothom se sent atret pels espais lluminosos i exteriors, per la qual cosa serà vital organitzar els espais per no restar-los lluminositat i llum natural. No tapar accessos als exteriors o finestrals és molt important, així com no recarregar els espais mai. La llum i la primera impressió són factors determinants.
  6. Anàlisi, distribució i organització. Abans de definir quin serà la disposició del mobiliari, haurem de fer una anàlisi de l’habitatge, dels seus punts forts i dels seus punts febles, dels seus espais i distribució, per poder canviar-la si és necessari i possible. Això es fa sobretot en el cas de les habitacions, les quals podem distingir en diferents tipologies, per exemple, oficina, habitació principal, etc. i també, per definir i programar la millor disposició i distribució possibles del mobiliari.
  7. Mobiliari. Arribats a aquest punt, tenim les bases bastant estructurades i l’organització realitzada en el pas anterior, per tant, ens disposarem a moblar l’habitatge de la millor manera possible, perquè el possible comprador percebi amplitud i coherència en la distribució, facilitant la seva pròpia visualització de les possibilitats de fer-ho amb el seu propi mobiliari. Per a això utilitzarem mobiliari autèntic i, en defecte d’això, mobiliari de cartró degudament preparat per a això.
  8. Decoració. Després de la distribució del mobiliari, el següent pas és aportar-li vida als diferents espais, mitjançant la selecció i col·locació d’elements decoratius, preferentment neutres, alhora que càlids (plantes, roba de llit, coixins, etc.) i que ens ajudin aportar la sensació acollidora que volem transmetre. No és recomanable utilitzar elements molt cridaners, ni colors massa estridents, ja que no volem crear contrastos predominants i l’objectiu és aconseguir la major acceptació possible i un efecte agradable i de confort general.
  9. Punts forts. El Home Staging sempre s’ha d’acompanyar de les explicacions oportunes per part del professional, on es transmetrà una perspectiva general de l’habitatge i es ressaltaran els aspectes favorables de la mateixa, com poden ser la superfície, lluminositat i distribució.
  10. Transparència i assessorament. Perquè la visita sigui del tot fructífera i productiva, és molt important deixar que els clients que ens plantegin tots els seus dubtes possibles. En resposta, haurem de mostrar transparència, sinceritat i argumentar els motius d’aquesta distribució, la resta de possibilitats, ser honests davant les possibles manques i, en definitiva, oferir el millor assessorament possible, alhora que parem esment al seu feedback i opinions, les quals ens ajudaran a conèixer-li i oferir-li un millor servei, com també, a conèixer l’acceptació del Home Staging i les seves possibles variacions.
Seguint aquests passos per al condicionament de l’habitatge, aconseguirem oferir un millor immoble i, per tant, aconseguirem multiplicar les nostres possibilitats de venda i alhora millorar les condicions de la mateixa, és a dir, aconseguirem vendre en un menor temps i a un millor preu.
Tamara Fosalba
info@proimpv.com

La nostra experiència ens diu que per donar un bon servei cal donar un servei especialitzat, intentant oferir una resposta professional i concreta a necessitats específiques. Per això la nostra metodologia es basa a representar les teves necessitats de venda, de compra o de tots els serveis relacionats amb el lloguer, de manera acurada, independent i especialitzada.